Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Bảng giá dịch vụ kiểm dịch y tế ban hành theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính
Xem bảng giá tại file đính kèm dưới đây
Thông tin mới nhất
Đăng nhập