Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hoạt động công tác chuyên môn của Khoa kiểm dịch y tế
Kiểm dịch viên y tế thực hiện giám sát thân nhiệt thủy thủ trên tàu thuyền nhập cảnh cảng Hải Phòng bằng máy đo điện tử cầm tay

Kiểm dịch viên y tế đang giám sát thân nhiệt hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Cát bi bằng máy đo thân nhiệt từ xa.
Khoa Kiểm dịch Y tế là một khoa chuyên môn thuộc cơ cấu các khoa phòng của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng, với số viên chức gồm: 1 Bác sỹ chuyên khoa II, 4 Thạc sỹ, 2 Bác sỹ chuyên khoa I và 1 Bác sỹ. Là một khoa chủ lực của đơn vị, năm 2015 viên chức của khoa đã lỗ lực để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Trung tâm là ngăn chặn không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào Thành phố qua cửa khẩu cảng biển và cảng hàng không; với các chỉ tiêu chuyên môn khoa đã đạt được vượt mức kế hoạch cả năm: Kiểm dịch y tế tàu thuyền nhập cảnh đạt 5244 tàu , tàu thuyền xuất cảnh đạt 5.149 tàu (131,10%, 135,50%); kiểm tra cấp giấy miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền đạt 333 tàu (128,00%)
Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập