Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Chi ủy, BGĐ, CT công đoàn và Trưởng khoa phòng cùng ký kết giao ước thi đua xây dựng Trung tâm là đơn vị y tế " Văn hóa - Xanh - Sạch - Đẹp" năm 2016

Năm 2015 được sự chỉ đạo thường xuyên về chuyên môn của Cục Y tế dự phòng; sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân thành phố của Ngành Y tế Hải Phòng; với các chỉ tiêu:
- Đã ngăn chặn không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào Thành phố.
- Một số chỉ tiêu cơ bản vượt so với kế hoạch năm 2015 như: Kiểm dịch y tế tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh ( đạt 131,10%, 135,50%); Kiểm tra cấp giấy miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền (đạt 128,08%); kiểm tra kiểm nghiệm vệ sinh thực phẩm tàu thuyền nhập cảnh và cơ sở cung ứng (đạt 177,22% ; 446,67% ) và kiểm tra kiểm nghiệm vệ sinh nước tàu thuyền nhập cảnh và cơ sở cung ứng ( đạt 178,81%; 180,00%); tiêm phòng bệnh sốt vàng, bệnh Tả cho thuyền viên (đạt 199,77%) và 120,61%).
- Bảo đảm chế độ tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động. - Đời sống của CCVC, người lao động luôn ổn định. - Công tác bảo vệ an ninh trật tự và PCCC luôn được giữ vững.
- Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở - Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị để thực hiện tốt phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, đền ơn đáp nghĩa và thực hiện tốt việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Kết quả kiểm tra thi đua cuối năm, Trung tâm được Sở Y tế đánh giá chấm điểm đạt loại “ Giỏi”(97,5% tổng số điểm).
Sáng ngày 15/01/2016, Trung tâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm dịch y tế năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Hội nghị công chức viên chức năm 2016.
Thông tin mới nhất
Đăng nhập