Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Bộ Y tế quyết định phê duyệt "Kế hoạch phòng chống dịch Cúm A(H7N9) tại Việt Nam

Xem nội dung Kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Thông tin mới nhất
Đăng nhập