Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Kế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh Cúm A(H7N9) năm 2017 của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng

Xem nội dung tại file đính kèm dưới đây
Thông tin mới nhất
Đăng nhập