Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Nghị định 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
Xem chi tiết trong file đính kèm
 1. Nghi dinh 89.2018 final.pdf
2. Phu luc Nghi dinh 89.2018 ve kiem dich y te final.pdf
Thông tin mới nhất
Đăng nhập