Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2007/QĐ-BYT CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Thông tin mới nhất
Đăng nhập