Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
THÀNH TÍCH NĂM 2015 CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Phòng KHTC là phòng chức năng thuộc cơ cấu các khoa phòng của Trung tâm; gồm 7 viên chức (trong đó 6 viên chức có trình độ đại học chuyên ngành tài chính kế, quản trị doanh nghiệp và 1 viên chức trình độ trung học TCKT). Năm 2015 có sự quan tâm lãnh đạo của Chi ủy, BGĐ và sự phối hợp của các khoa phòng khác trong đơn vị; đồng thời có sự nỗi lực phấn đấu công tác của toàn thể viên chức trong phòng; năm 2015 Phòng KHTC đã đạt được kết quả đáng ghi nhận:
- Xây dựng chỉ tiêu chuyên môn; đồng thời định kỳ hàng tháng giúp Giám đốc Trung tâm tổng hợp đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động công tác kiểm dịch y tế để đồng chí Giám đốc báo cáo lãnh đạo Cục YTDP và Giám đốc Sở Y tế.
- Thực hiện chế độ thông kê báo cáo kịp thời tình hình giám sát dịch tễ các bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định tại cửa khẩu cảng biển và cảng hàng không để giúplãnh đạo đơn có kế hoạch chủ động tăng cường công tác phòng chống ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào Thành phố.
- Năm 2015, trước tình hình dịch bệnh truyền nhiễm (như Cúm A\\H7N9, bệnh dịch MERS-CoV, EBOLA...) trên thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, phòng đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị dự trù nguồn kinh phí đủ, đáp ứng kịp thời mua sắm vật tư, hóa chất và trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh ;
- Với nhiệm vụ hoạt động về công tác tài chính, Phòng đã luôn luôn đảm bảo đúng chế độ thu nộp phí vào ngân sách nhà nước.
- Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động, góp phần động viện tinh thần trách nhiệm của mọi viên chức trong công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu vào Thành phố.
- Toàn thể viên chức của phòng luôn đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Mọi viên chức của phòng đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động xây dựng quỹ mái ấm công đoàn do công đoàn Ngành Y tế phát động.
- Tập thể viên chức của phòng luôn có tinh thần sáng tạo, vượt khó khăn để hoàn xuất sắc nhiệm mà lãnh đạo đơn vị giao, góp phần vào thành tích chung của cả Trung tâm.
- 100% viên chức của phòng đều đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”, trong đó có 2 đồng chí được đề nghị công nhận danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.
- Năm 2015 phòng có 2 viên chức có sáng kiến cải tiến đã được Hội đồng khoa học Trung tâm công nhận.
- Tập thể viên chức trong phòng luôn luôn đoàn kết, tích cực công tác thành xuất sắc nhiệm vụ và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thành tích thi đua được khen thưởng:
+ Năm 2008 tập thể phòng đã được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (số bằng khen 264/BK ngày 18/12/2008).
+ Liên tục từ 2010-2014, Phòng được Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen.
+ Liên tục từ năm 2010 đến năm 2014 Phòng đều được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
+ Với thành tích xuất sắc đã đạt được, năm 2015 phòng Kế hoạch – Tài chính đã được Chủ tịch UBND thành phố công nhận danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”./.
Thông tin mới nhất
Đăng nhập