Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hội nghị phê duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2018

Ngày 20/4/2018, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã tổ chứcHội nghị phê duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹthuật cấp cơ sở năm 2018.

Danh mục các đề cương đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiếncải tiến kỹ thuật được phê duyệt năm 2018 gồm:

TT

Tên đề tài, sáng kiến

Người thực hiện

1

Đánh giá nhận thức về bệnh sốt vàng của thuyền viên Việt Nam tại Cảng Hải Phòng năm 2018

BS CK II. Nguyễn Minh Thanh

ThS. Vũ Thị Châu

2

Đánh giá thực trạng hiểu biết của kiểm dịch viên y tế Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng về giám sát dựa vào sự kiện năm 2018

BS CK I. Bùi Văn Hùy

ThS. Nguyễn Thế Vinh

3

Đánh giá thực trạng công tác của Khoa Kiểm dịch y tế và Xét nghiệm trong 5 năm (2013-2018)

ThS. Vũ Kiên Trung

CN. Hoàng Thu Hường

4

Đánh giá kết quả xét nghiệm 6 chỉ tiêu của nước sinh hoạt trên tàu biển tại Cảng Hải Phòng năm 2018

CN. Bùi Thúy Hòa

CN. Bùi Thị Vân Thiện

5

Cải tiến việc tính lương và các khoản trích theo lương trên phần mềm Misa Mimosa.net2019

ThS. Đỗ Thị Yến


Thông tin mới nhất
Đăng nhập