Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hội thi kiểm dịch viên y tế giỏi năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 35 – KH/KDYT ngày 07/02/2017 của Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế về việc tổ chức Hội thi Kiểm dịch viên giỏi năm 2017;

Ngày 26 tháng 9 năm 2017  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng đã tổ chức Hội thi kiểm dịch viên giỏi năm 2017. Các thí sinh tham dự hội thi đáp ứng được yêu cầu cơ bản của nội dung thi; nắm được các văn bản pháp quy liên quan đến công tác kiểm dịch y tế, cập nhật thông tin về tình hình diễn biến của bệnh dịch mới nổi trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, vẫn có thí sinh chưa nắm vững kiến thức chuyên môn, xử lý tình huống trong công tác phòng chống dịch còn lúng túng, các câu hỏi mở rộng chưa trả lời đầy đủ.

Kết quả đạt được như sau: 12,5% đạt loại giỏi, 12,5% đạt loại khá, 62,5% đạt loại trung bình, 12,5% đạt loại yếu.

Thông tin mới nhất
Đăng nhập