Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Công tác xét nghiệm
Khoa Xét nhiệm là một khoa chuyên môn thuộc Trung tâm, với chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BYT ngày 30/01/2007 của Bộ trưởng Bộ y tế:
- Thực hiện các xét nghiệm về lĩnh vực kiểm dịch y tế theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm nhanh tại cửa khẩu nhằm phát hiện các tác nhân gây bệnh như: vi khuẩn, vi rút, hoá chất độc hại, phẩm màu, nấm mốc... trong thực phẩm và các xét nghiệm khác liên quan đến công tác kiểm dịch y tế.
Đội ngũ cán bộ khoa có nhiều kinh nghiệm với trình độ đào tạo chuyên ngành cử nhân sinh học và kỹ thuật viên chuyên ngành;
Khoa được trang bị nhiều thiết bị xét nghiệm hiện đại đáp ứng được các hoạt động công tác kiểm dịch y tế biên giới.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013, 2014 các chỉ tiêu chuyên môn về đều vượt trên kế hoạch; đặc biệt năm 2015 có sự phấn đấu nỗ lực của các viên chức kết quả các chỉ tiêu đều vượt xa so với kế hoạch như: Công tác kiểm tra kiểm nghiệm vệ sinh thực phẩm trên tàu thuyền nhập cảnh và cơ sở cung ứng thực phẩm cho tàu (đạt 177,22%; 446,67%); kiểm tra kiểm nghiệm vệ sinh nước trên tàu thuyền nhập cảnh và cơ sở cung ứng nước cho tàu (178,81%; 180%)

Kiểm dịch viên y tế lấy mẫu nước sinh hoạt trên tàu thuyền để giám sát tiêu chuẩn vệ sinh


 Kỹ thuật viên thực hiện các xét nghiệm vi sinh nước và thực phẩm tại phòng thí nghiệm  của  Trung tâm
 
Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập