Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
CÔNG TÁC XỬ LÝ Y TẾ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Ngày 12/7/2017, thực hiện chỉ đạo của BGĐ Trung tâm, Khoa Xử lý Y tế đã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động công tác 6 tháng đầu năm 2017 đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017:

  • Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2017, Khoa Xử lý y tế với chức năng nhiệm vụ của khoa chuyên môn quan trọng của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng, với số viên chức không nhiều (4 viên chức) nhưng khoa đã triển khai hoạt động thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, góp phần không nhỏ vào kết quả thực nhiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm:
  • Định kỳ hàng tháng triển khai công tác giám sát sinh học tại cảng Hải Phòng để khảo sát các chỉ số chuột và mật độ bọ chét sống ký sinh trên chuột làm căn cứ khoa học cho việc dự báo, cảnh báo nguy cơ về dịch hạch xâm nhập, đồng thời khuyến cáo cho Cảng Hải Phòng tổ chức diệt chuột và để Trung tâm tham mưu cho Ngành Y tế Thành phố chủ động công tác phòng chống dịch hạch.
  •  Triển khai công tác khử trùng, diệt côn trung trên tàu thuyền khi tàu thuyền nhập cảnh không đảm bảo vệ sinh theo quy định.
  • Tham gia đề tài NCKH giữa Viện Vệ sinh dịch tễ TW và Trung tâm.
  • Đã hỗ trợ phun hóa chất diệt côn, diệt muỗi cho Cảng Hàng không Cát Bi và cơ quan Ban chỉ huy, các Đồn, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Phòng với diện tích phun diệt trên 30.000 m2.
  • Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của khoa:
  • Tiếp tục công tác giám sát sinh học thường kỳ hàng tháng tại cảng, phối hợp với khoa Xét nghiệm trong công tác soi tươi xác định trực khuẩn dịch hạch và với khoa Kiểm dịch y tế trong công tác chỉ định dịch tễ về xử lý y tế.
  • Tham gia hoạt động NCKH theo đề tài hợp đồng nghiên cứu giữa Viện Vệ sinh Dịch tễ TW với Trung tâm.
  • Săn sàng chuẩn bị hóa chất, trang thiết bị, máy phun, nhân lựcđáp ứng kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh./.
 

 
 
 
 
 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập