Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hoạt động công tác của khoa xử lý y tế


Kiểm dịch viên y tế đang định loài chuột và phân lập bọ chét
 
Khoa Xử lý y tế là khoa chuyên môn trong cơ cấu các khoa phòng của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng, với số viên không nhiều: 1 Thạc sỹ y học, 1 BSCKI, 1 Kỹ sư chuyên ngành sinh học, 1 Bác sỹ và 2 nhân viên kỹ thuật. Năm 2015 với chức năng nhiệm vụ, khoa đã định kỳ hàng tháng triển khai công tác giám sát sinh học tại cảng Hải Phòng để khảo sát các chỉ số chuột và mật độ bọ chét sống ký sinh trên chuột làm căn cứ khoa học cho việc dự báo, cảnh báo nguy cơ về dịch Hạch xâm nhập, đồng thời khuyến cáo cho Cảng Hải Phòng tổ chức diệt chuột và để Trung tâm tham mưu cho Ngành Y tế Thành phố chủ động công tác phòng chống dịch hạch. Ngoài ra khoa còn triển khai công tác khử trùng, diệt côn trung trên tàu thuyền khi tàu thuyền nhập cảnh không đảm bảo vệ sinh theo quy định. Nhiều năm, khoa cử cán bộ tham gia công tác NCKH giữa Viện Vệ sinh địch tễ TW và Trung tâm./.
Thông tin mới nhất
Đăng nhập