Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

Việc xây dựng, duy trì, cải tiến chất lượng và phương pháp quản lý nhà nước là yếu tố quan trọng để điều hành tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, giúp các cấp lãnh đạo,các công chức, viên chức ý thức được chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực thi công vụ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo ISO của thành phố, Sở Y tế và để đảm bảo triển khai các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về vệcáp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và triển khai trực tuyến các dịch vụ hành chính công của đơn vị,

Ngày 23-24/7/2019, TT Kiểm dịch y tế quốc tế phối hợp cùng với TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng tổ chức tập huấn đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm.


Thông tin mới nhất
Đăng nhập