Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hội nghị tổng kết công tác KDYT năm 2018, triển khai Kế hoạch năm 2019 và Hội nghị CC, VC, NLĐ năm 2019

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm dịch y tế năm 2018, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác kiểm dịch y tế năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019”. Tham dự hội nghị có Chi ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cánbộ, viên chức, hợp đồng lao động của Trung tâm. Bác sĩ Nguyễn Minh Thanh Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị. Nội dung hội nghị tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:

 1. Tổng kết công tác kiểm dịch y tế năm 2018.

 2. Kế hoạch hoạt động kiểm dịch y tế năm 2019.

 3. Hội nghị cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động

- Thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số mức chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ

- Phát động phong trào thi đua năm 2019.

- Thông qua các tiêu chí thi đua xây dựng “ Đơn vị y tế văn hóa Xanh – Sạch – Đẹp”. Đại diện Chi ủy, ban giám đốc, Công đoàn và Đoàn TNCS HCM và Trưởng các khoa, phòng đăng ký xây dựng “ Đơn vị y tế văn hóa Xanh – Sạch –Đẹp”.

- Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn với chính quyền.


Thông tin mới nhất
Đăng nhập