Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hội nghị tổng kết công tác kiểm dịch y tế năm 2017 triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018


Thực hiện kế hoạch công táckiểm dịch y tế năm 2017, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng đã tổ chức“Hội nghị tổng kết công tác kiểm dịch y tế năm 2017, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018 vàHội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018”. Thamdự hội nghị có Chi ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng laođộng của Trung tâm. Bác sĩ Nguyễn Minh Thanh Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâmchủ trì hội nghị. Nội dung hội nghị tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:

 1. Tổng kết công tác kiểm dịch y tế năm 2017.

 2. Kế hoạch hoạt động kiểm dịch y tế năm 2018.

 3. Hội nghị cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động

- Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 -2020.

- Phát động phong trào thi đua năm 2018.                 

- Thông qua các tiêu chí thi đua xây dựng “ Đơn vị y tế văn hóaXanh – Sạch – Đẹp”. Đại diện Chi ủy, ban giám đốc, Công đoàn và Đoàn TNCS HCMvà Trưởng các khoa, phòng đăng ký xây dựng “ Đơn vị y tế văn hóa Xanh – Sạch –Đẹp”.

- Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn với chính quyền.

Thông tin mới nhất
Đăng nhập