Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch hạch năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
Ngày 15/4/2016, tại Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch hạch năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 các tỉnh miền bắc; tham dự và chỉ đạo hội nghị có: Thạc sỹ Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục YTDP; GS-TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện VSDT TW; PGS-TS Trần Như Dương- Phó Viện trưởng Viện VSDT TW. Các tỉnh thành phố tham gia dự án nghiên cứu gồm: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin mới nhất
Đăng nhập