Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hội nghị triển khai NĐ 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Ngày 08/8/2018, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Tham dự hội nghị có gần 40 lãnh đạo, cán bộ các Công ty vận tải biển, Công ty cảng Hàng không, Công ty Logistics và Đại lý hàng hải.

BS CKII Nguyễn Minh Thanh – Giám đốc Trung tâm khai mạc hội nghị. ThS Vũ Thị Châu - Phó giám đốc Trung tâm trình bày nội dung của NĐ 89/2018/NĐ-CP.

Nghị định 89/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/8/2018, thay thế NĐ 103/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. NĐ 89 có nhiều điểm mới, quy định cụ thể hơn NĐ 103 như: quy định rõ người tiếp xúc cần kiểm tra y tế, bỏ nội dung KDYT đối với tàu thuyền chuyển cảng, cụ thể hóa khái niệm “Vùng có dịch”, khái niệm “Điều kiện vệ sinh chung”, quy định KDYT đối với tất cả đối tượng hàng hóa. Cũng trong NĐ 89 quy định rõ “tổ chức kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các nội dung phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cửa khẩu”. Ngoài ra, NĐ 89 quy định rõ các bước, thời gian thực hiện để đảm bảo tính minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định hiện hành và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục kiểm dịch y tế.

Những thắc mắc của các đại lý tàu biển liên quan đến NĐ 89 đã được BS CK II Nguyễn Minh Thanh và Trưởng khoa KDYT giải đáp thỏa đáng.

Thông tin mới nhất
Đăng nhập