Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TT KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ NĂM 2024
anh tin bai

Hội nghị CBVC Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng họp ngày 09   tháng 01 năm 2023. Hội nghị đã thông qua kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2024 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

          Hội nghị đã tổng hợp những ý kiến đóng góp từ các khoa, phòng đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm 2024. Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến của VC, người lao động; Hội nghị đã thống nhất những nội dung sau:

          1. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Chi ủy, Chi bộ, sự chỉ đạo của BGĐ Trung tâm và sự phối kết hợp với BCH Công đoàn, Chi đoàn TNCS HCM; đồng thời có sự nhất trí cao trong toàn thể CC, VC và người lao động thực hiện nghiêm chỉnh Luật Viên chức, Luật Lao động, quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

          2. Tăng cường giám sát, phát hiện dịch bệnh kịp thời, hạn chế, khống chế đến mức thấp nhất không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố qua các cửa khẩu, nếu xảy ra phải bao vây, dập tắt kịp thời hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong.

          3. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiêu chuẩn đạo đức chung của ngành y tế gồm: 3 xây (Xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân; Xây dựng tinh thần tự giác học tập; Xây dựng mối đoàn kết nội bộ)3 chống (Chống quan liêu, hách dịch; Chống tham ô lãng phí; Chống bè phái cục bộ).

          4. Thực hiện tốt 12 Điều Y đức do Bộ Y tế quy định; Duy trì phát động phong trào thi đua, bình xét thi đua “Người tốt việc tốt” 2 đợt trong năm.

          5. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử do Bộ Y tế ban hành; các quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của VC, người lao động hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân để thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế.

          6. Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, tiêu chí thi đua của Trung tâm; đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của ngành Y tế về thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đẩy mạnh hoạt động công tác chuyên môn gắn với thu giá dịch vụ y tế; thu đúng, thu đủ; tiết kiệm chi, sử dụng nguồn tài chính đơn vị có hiệu quả theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ.

          7. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành trong đơn vị.       

          8. Căn cứ vào nguồn tài chính thực tế và tình hình biến động giá cả thị trường, Hội nghị đã thống nhất 100% điều chỉnh một số mức chi tại Quy chế chi tiêu nội bộ.

          9. Tăng cường công tác bảo vệ, chính trị nội bộ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bão lụt.

          10. Tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể duy trì đẩy mạnh hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao tham gia các phong trào của Sở Y tế phát động.

          11. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua xây dựng “Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp”; phấn đấu duy trì đơn vị xuất sắc toàn diện và đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua cuối năm như sau:

+ Kết quả chấm điểm cuối năm Trung tâm đạt loại “ Xuất sắc toàn diện”

+ 5/5 khoa phòng đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến

+ Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

+ 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 6-7 cá nhân đạt danh hiệuChiến sỹ thi đua cơ sở”.

+ Sở Y tế tặng Giấy khen cho 2-3 khoa phòng và 8-10 cá nhân.

          + Trung tâm được công nhận là “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2024.

          Hội nghị nhất trí thông qua các nội dung Nghị quyết nêu trên, biểu quyết 100%

anh tin bai
Thông tin mới nhất
Đăng nhập