Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hội thi kiểm dịch viên giỏi năm 2018
Ngày 20/9/2018, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tổ chức Hội thi Kiểm dịch viên giỏi năm 2018. Hội thi có sự tham dự của 11 kiểm dịch viên y tế. Hội đồng chấm thi gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Thanh

-Giám đốc Trung tâm

-Chủ tịch HĐ

2. Bà Vũ Thị Châu

-Phó giám đốc TT

-Phó chủ tịch HĐ

3. Ông Bùi Văn Hùy

-Trưởng khoa KDYT

-Ủy viên

4. Ông Nguyễn Hoài Dương

-Phó trưởng khoa KDYT

-Ủy viên, thư ký HĐ


Kết quả: BS Khoa Năng Quyền và BS Lương Thành Trung - NV Khoa Kiểm dịch y tế đã đạt "Kiểm dịch viên giỏi".

Thông tin mới nhất
Đăng nhập