Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
NGHI THỨC CHÀO CỜ TỔ QUỐC, HÁT QUỐC CA VÀ SINH HOẠT DƯỚI CỜ TẠI TTKDYTQT
Thực hiện Thông tri số 19-TT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Công văn số 699/SYT-TCCB ngày 03/4/2018 của Sở Y tế về việc định kỳ tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng/lần. Tham dự buổi lễ có Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, hợp đồng lao động của Trung tâm. TS.BSCKII Phạm Thu Xanh – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế đã nhấn mạnh "Thực hiện nghi lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ giúp rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nghiêm thời gian làm việc, kỷ luật lao động, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, phấn đấu, trưởng thành. Đây là việc làm thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh".

Thông tin mới nhất
Đăng nhập