Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
THÔNG BÁO Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là 02 xe ô tô biển kiểm soát 16A – 0610 và 15M-00123 của TT Kiểm dịch y tế quốc tế

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các nội dung cụ thể như sau: TB thanh ly xe o to

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Tên: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế.

Địa chỉ: Số 2B Thất Khê, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

2. Tên tài sản xe ô tô thanh lý, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

2.1. 01 xe ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu FORD, số loại EVEREST, sản xuất năm 2009; số khung MNCLS4D70A, số máy G6385742, biển kiểm soát 15M-00123 đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm của tài sản: 135.000.000 đồng (Một trăm ba mươi năm triệu đồng).

- Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT.

2.2. 01 xe ô tô 6 chỗ, nhãn hiệu TOYOTA, số loại HIACE VAN, sản xuất năm 2000; số khung RZH112-9000095, số máy 2430907, biển kiểm soát 16A-0610 đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm của tài sản: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo bảng tiêu chí đánh giá Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Có ít nhất 01 Hội trường để phục vụ cuộc đấu giá, loa đài, ánh sáng, điều hòa, quạt, bàn ghế, nước uống …Đủ điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá có sức chứa từ 20 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

- Đảm bảo đầy đủ về mặt an ninh, trật tự.

- Đơn vị tổ chức đấu giá phải có ít nhất 03 (ba) đấu giá viên trở lên và có khả năng xử lý mọi tình huống xảy ra trong cuộc đấu giá.

3.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Tư vấn phương án đấu giá nào là khả thi và hiệu quả nhất để cuộc đấu giá đạt kết quả tốt nhất có thể.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Doanh nghiệp phải hoạt động đấu giá trên địa bàn Hải Phòng ít nhất là 05 năm kinh nghiệm điều hành thực tế.

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

3.6. Hồ sơ pháp lý: Đăng ký kinh doanh, các quyết định có liên quan, chứng chỉ hành nghề, thẻ đấu giá viên …

3.7. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

3.8. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định;

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Công văn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá (bản chính).

- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

- Phương án tổ chức đấu giá tài sản.

(Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đã nộp sẽ không được hoàn trả. Tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn sẽ không nhận được thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 12/4/2023 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 17/4/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; Địa chỉ: Số 2B Thất Khê, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký theo quy định.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế trân trọng thông báo./.

Thông tin mới nhất
Đăng nhập