Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức vòng 2

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Công văn 2535/SNV-CCVC ngày 23/10/2023 của Sở Nội vụ Hải Phòng về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-SYT ngày 25/11/2023 của Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế;

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2023 (Gửi kèm theo Thông báo)

2. Triệu tập thí sinh

2.1. Phổ biến nội quy xét tuyển

Thời gian: 10h00’ ngày 08 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, địa chỉ: Số 2B Thất Khê, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

2.2.  Tổ chức tuyển dụng vòng 2

- Hình thức: Thi phỏng vấn, thực hành chuyên môn liên quan đến vị trí dự tuyển

- Thời gian: 09h00 phút ngày 11 tháng 12 năm 2023

- Địa điểm: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, địa chỉ: Số 2B Thất Khê, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách có mặt trước 30 phút để chuẩn bị các thủ tục cần thiết trước khi tham gia kiểm tra sát hạch. Khi đi mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tùy thân khác có ảnh để kiểm tra, đối chiếu.

Hội đồng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Đã ký

Tải về

Thông tin mới nhất
Đăng nhập