Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tuyển dụng viên chức năm 2019

TB tuyển dụng.pdf


Thông tin mới nhất
Đăng nhập