Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2024
Ngày 02/5/2024, Chi bộ Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới lần 1 năm 2024 cho 01 quần chúng ưu tú. Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Phó bí thư phụ trách chi bộ, Giám đốc Trung tâm Vũ Thị Châu và toàn thể Đảng viên Chi bộ TT Kiểm dịch y tế quốc tế.
Thông tin mới nhất
Đăng nhập